Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

TIỆM CẬN

Tiệm cận muôn đời bạn với tôi 
Cho dù mai mốt vẫn chơi vơi
Bạn nương lối phẳng ngang bằng đất
Tôi dõi hướng xiên chọc chéo giời
Vẫn biết đường muôn quy Xứ thánh
Cũng hay bước một đến xa xôi
Hoa thơm rộ nở vui ong bướm
Gió nổi vung chèo vượt biển khơi. 

Hạt Cát
20/12/2013

Họa:

ĐỘC HÀNH

Ruổi dong thiên lý một mình tôi
Vẫn biết ngàn muôn khó chửa vơi
Hố thẳm ngăn đường không trách đất
Đèo cao chắn lối chẳng than trời
Bạn đường chung hướng vài cây số
Khách điếm no lòng một nắm xôi
Ngang dọc đâu dò nơi tiệm cận
Thuyền từ vô trạo vượt trùng khơi.

Cao Linh Tử
20/12/2013
 — với Hạt Cát.

Không có nhận xét nào :