Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

TIỄN CỤ BÀ THÔNG GIA


Đưa tiễn Cụ về  nơi cõi xa
Dợm chân cất bước trở về nhà…
Chín lăm năm ấy như dài dặc
Một kiếp này đây chỉ thoảng qua
Con tạo không phân trời hoặc đât
Vô thường chẳng định trái hay hoa
Nợ vay luẩn quẩn… đâu duyên nghiệp?
Nào biết mai này… ai với ta!?
1 nhận xét :

Unknown nói...

Em xin chia sẻ và chia buồn cùng gia đình