Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

RU EMNgủ đi em!.. ngủ đi em!..
Tiếng ru nhẹ thỏang khuya đêm xa vời
 Mây ôm em ngủ lưng giời
 Để anh nhặt đốm sao rơi kết đèn.
Gió thu xe sợi chăng rèm
Mượn trăng lá lúa làm thuyền rước dâu

Cau non quyện thắm miếng giầu
Ngủ đi em..!
Để sớm sau cùng về.
Photobucket


Không có nhận xét nào :