Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

191- NGỘHoá ra
cỏ cú mãi hôi
hồng cứ hồng thơm ngát
và,
chốn đời mãi chật
không đủ chỗ cho tình yêu đặt nửa ngón chân.

Hoá ra
vũ trụ xoay vần
danh - lợi - tình
mãi
xoáy tròn chong chóng
nước sôi lửa bỏng
táp cuộc người đen thui.

Hoá ra
thuận dòng trôi
 xuôi cõi lặng
Buông
là Giải thoát
AN LẠC MUÔN ĐỜI.

Hat Cat 1/4/2017


Không có nhận xét nào :