Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

CUỐI CÙNG RỒI SẼ BÊN NHAU

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
... Mặc cho vẫn gió ngược xuôi
Đất vẫn đất, giời vẫn giời.
Muôn năm


vẫn vò tơ rút ruột tằm

vẫn xoay ngọn bấc căm căm buốt mùa.

... 
Mặc cho đời vẫn cợt đùa
vẫn cò kè cuộc bán mua mỏi mòn
vượt ngàn, suối ngược lên non
sập bờ, biển cuộn sóng cồn nổi nênh.

Mặc cho
... vẫn cứ chông chênh
vẫn xiêu vẹo, vẫn bấp bênh  nhịp cầu.

Cuối cùng rồi sẽ bên nhau
Ngắm tà dương xé loãng quyện màu hư vô.

Hat Cat 25/04/2017

Không có nhận xét nào :