Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

XIN ĐỪNG ĐÁNH ĐU CÙNG GIÓ


chao đảo đu tình
như nghẹt thở, như hụt hơi
Mình ơi!
xin đừng đánh đu cùng gió!

Cột tình veo vọ
dây tình mỏng tang.
nắng sợi vàng
mây bông trắng
hút vào trống vắng.
oà về rỗng không.

Gió xoáy vòng
gió lạc xua tình cạn kiệt.
Tình hoang đường
 tình oan nghiệt
thắt cỏ gió đồng trinh.

thôi mình
xin đừng đánh đu cùng gió!

Hat Cat 28/04/2017

Không có nhận xét nào :