Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

197 - CŨNG THÌ...


Chiếu chèo cuộc đã tàn rồi
Vẽ râu bôi mặt mấy hồi còn không?
Trống chiêng lạc nhịp binh bông
Buông tơ, con nhện mấy vòng giăng dây?

Nhá nhem trời tối mé tây
Lả lơi bóng lá hình cây rắc đường.
Chiều dài lịm lịm màn sương
Khuya dài bóc xóc canh trường mị đêm.

Lối xưa nẻo cũ lạ, quen
Xé xôi xa gói nỗi niềm vò tơ.
Nhạt nhèo mộng cũ, mơ xưa
Rã tàn canh những bơ vơ nỗi người.

Cũng thì... Thì cũng thế thôi.
Mỉm cười gọi tối ru đời giấc  khuya

Hat Cat 05/04/2017

1 nhận xét :

Tha Võ Thị nói...

Bạn có anm hiểu về lĩnh vực làm đẹp. Bạn có biết giá niềng răng móm bao nhiêu