Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

BIỂN ĐÊM

BIỂN ĐÊM

Biển nhớ thương ai?
Mà cồn cào
Mà thét gào
Mà khàn đêm hú gọi

Nước đau gì?
Mà lặng câm không nói
Chỉ im lìm riết cát giữa vòng ôm

Mướt xanh cây thả hồn
đu đêm thẳm.
Gió mặn mòi đằm thắm
Ủ hương biển ấn nông

Bạc đầu sóng thinh không
Rắc  lân tinh sáng biển.

Hat Cat 04/04/2017


Không có nhận xét nào :