Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

BUÔNG

BUÔNG

Buông cho nhẹ gánh tang bồng
Cho sông sâu nước theo dòng mà trôi
Bao nhiêu...  cũng bấy nhiêu thôi
Nhặt đâu vụn nắng thắp trời sáng đêm?!

Buông
Tiêu tán hết  ưu phiền! ...

Không có nhận xét nào :