Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

THƯ GỬI BỐ

THƯ GỬI BỐ

Trọn vòng thế kỷ.
Bố ơi!
thời gian tròn đất vuông trời ngoài kia.
một nghĩa đạo, một túi thơ
nổi trôi ngược bến xuôi bờ trăm năm.
con dưới gối, cháu chật sân
xum xuê cội phúc, trong ngần hạnh hoa.

mây gần mà gió lại xa
xạc xào vàng lá nhuộm loà bóng trăng
sao xe óng ánh tơ giăng
neo cũ xa những tháng năm cõi người

Ngọn nguồn nước vẫn dào xuôi
Thái sơn núi chắn che trời bão giông.
Mênh mông trộn với mênh mông
Vơi đầy rót cuộc sắc - không vơi đầy.
Theo đêm ngày cứ hao gầy
Luân hồi thả nghiệp mỏng dầy hư vô.

Bao giờ... cũng vẫn ngày xưa
Quế hoè vẫn ngát bốn mùa Thôn Vân.

Hat Cat 25/10/ 2015

Không có nhận xét nào :