Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

BẾN HẸN

BẾN HẸN

Mảnh trăng hạ tuần chờ khuya
Vẹt mòn khuôn ngọc
Rũ mây ngăn heo may lùa dọc
yên hàn đêm thanh

Bến hẹn một mình
Cát rịn kẽ chân gân xanh
Lưỡi sóng liếm khẽ khàng vết nhăn xiu nước.
Bến hẹn ướt
 trăng hạ tuần lần thứ mấy trăm
khô!

Mép giời nhấp nhô
Tàn canh.
mờ vệt sáng.
Chân trần em dẵm lên cỏ ráp
Tê tê sương lạnh lâm râm

Bến hẹn lặng câm
tròn khuyết
Mùa lại mùa
Trăng hạ tuần bao lần xô lệch
bàn chân bấy nhiêu lần rời bến hẹn chông chênh…

Trăng hạ tuần tênh hênh
Lẹm gốc đa hư ảo.

Bến hẹn tháng ba đỏ bông hoa gạo
Bến hẹn tháng mười vàng lá thu bay
Bến hẹn xuân mưa phùn giăng dây
Bến hẹn đông căm căm gió bấc.

Em gieo trăng bạc
 bến hẹn mùa xanh

....

Không có nhận xét nào :