Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

PHÉP MÀU

PHÉP MÀU

Gọi là phép màu không sai, nhưng mà chả đúng đâu.
Khi biết yêu chính mình chúng tự dưng xuất hiện
mọi nỗi đau tan biến
ta kiến Niết bàn.

Thuyền Bát nhã sang ngang
nghe bốn bề vi vu lau sậy
ru hồn trăng lặng thầm dưới đáy
ánh vàng sóng gợn lăn tăn...

Biết yêu chính mình là biết buông
Phép màu đưa ta về hạnh phúc
ta bình thản qua mùa hè oi bức
qua mùa đông rét cắt thịt da...
biết yêu chính mình là vọng tưởng rời xa
tham - sân - si ... lần lần tiêu biến
" ngũ uẩn giai không" phép màu hiển hiện
Chỉ còn tấm lòng rộng mở bao la...

Cuộc đời chả đẹp như thơ,
cũng chả đen như mực.
Cuộc đời
Tồn tại ngoài tâm thức
Theo ngày tháng.
Trôi.

Biết yêu chính mình, thôi oán đất, trách trời
" tự nhiên nhi nhiên" đến đi bất định
Hết thương đau. hờn giận
Chỉ thấy "sắc không" tĩnh lặng vô biên...
KHI BIẾT YÊU CHÍNH MÌNH thấy Phép màu diện tiền
BUÔNG

HẠNH PHÚC.

Tg: Hat Cat Dieu Sinh

Không có nhận xét nào :