Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

LẠI XA

LẠI XA

Lại xa mút cánh chim bay
Lại vò nát vụn nắng ngày mưa đêm
Lặng chiều gió chợt nín im
Mịt mù đêm đắm vạn niềm xôi xa...

Chợt nghe run rẩy tiếng gà
Trăng thượng tuần chợt nhoà nhoà vòm sao
Chợt thu vàng lá xạc xào
Khuya mang mang chợt cồn cào nỗi khuya.

Ai trống tênh nỗi đi về? 
Cánh mây ai quẩn bốn bề hư không? 
Thắt lòng ai những ngóng trông? 
Bồn chồn ai những chờ mong đêm ngày? 
Tình ai mỏng, nghĩa ai dày? 
 Khát khao ai lạnh vòng tay đợi chờ? 

... Dòng xuôi con sóng lô xô
Thu mong manh rải nắng mơ nhen tình.

Hat Cat 
27/10/2017


Không có nhận xét nào :