Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

GIỌT THU

GIỌT THU

Ấp e thu
rớt
Giọt thu
Gửi người xa thoáng mơ hồ tình xa.

Nhạt chiều hạt nắng ngã ba
Hoa lau trắng tãi loà xoà bờ vai.
Chắt chiu cả những đơn sai
Cả hờn giận, cả ai hoài xưa sau
Muộn chiều đọng sắc thu sầu
Một muôn khoả lấp nông sâu cõi người...

Ngẩn ngơ
nhìn
Giọt thu
rơi.

Hat Cat
25/10/2016

Không có nhận xét nào :