Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

LẮC ĐẦU

LẮC ĐẦU

Lắc đầu ...
Chả dám nhận đâu
Ngọn đèn lụi bấc cạn dầu cuối sân.
Lắc đầu ...
Ngồi đứng phân vân
Ai hay Hợp Phố mấy lần gieo châu?!

Gập ghềnh sông cạn, suối sâu
Chọn von núi đá xưa sau có mòn?
Đất đồi còn đỏ màu son
Âm thầm nước ngược ngọn nguồn sơn khê
Hương rừng buông bủa bùa mê
Ngác ngơ tiếng hoẵng giác hè nôn nao
Nhành loan, búp phượng lao xao
Chim quyên khép cánh nép vào canh khuya.
Rạc rài con cuốc bờ tre
Đôi chân lầm lũi... lủi  về đen đêm

Phất phơ tre ngọn trăng nghiêng
Tiện tay nhặt được dịu êm thu tình.

Lắc đầu... bạc trắng tóc xanh.

Không có nhận xét nào :