Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

THU MUỘN

THU MUỘN

Thu muộn anh
đắng đót
giọt
 chiều xa.

Thu muộn em
  khuya
 lặng tiếng gà
eo óc
sáng.

Thu muộn chúng mình
vô định
 bao la.

********************

KHÔNG ĐỀ

Mưa mãi mà đêm không phai
Vẫn một màu đen kịt.
Cắt mãi đêm cứ dài
 Đâu cuối? Đâu đầu.
Ai biết?

... Mỏi mệt
Ban mai về.

Hat Cat
25/10/2016

Không có nhận xét nào :