Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

BUÔNG
Thuở bé
Tôi học Lão 
Mà không học Khổng
Lão nhất nguyên vô vi - " Danh phi thường danh,  Đạo phi thường đạo".
 Khổng trí dài lẽ rộng " Ngũ thường tam cương". Tót vời.
Nhưng thuyết Khổng không Đàn bà / người
Đàn bà tôi không phục.

Tôi mê Trang Chu
Thà là con cá lê đuôi bùn lầy nước đục
Thanh cao  trí - thanh cao đời
Hoá bướm rong chơi
Tiêu dao một kiếp.

Sau lớn lên tôi làu làu chủ nghĩa Mác
theo triết thuyết đấu tranh.     
quên mình.
 lao vào cuộc chiến.

 Ngộ ra khi tan thuyền, nát bến.
Lại một mình.
lại Tiêu giao.
Giữa cõi ta bà nháo nhào
Mở Tâm Niết bàn Phật ngự
Thuyền Bát nhã vô ưu
Thênh thang mây gió
trôi.

Khổng chết rồi. 
Mác cũng chết rồi.
Cũ mới mỏng dày ngàn năm vùi hố.

còn Lão vô vi
còn Phật tại thế
Dạy:
Một
Day:
BUÔNG.
5 nhận xét :

NHAMY nói...

chỉ còn Phật tại thế
Dạy :
BUÔNG

thanhphodien vàkmal nói...

Khổng buông một câu mà đàn bà khổ ngàn năm chưa hết.

Unknown nói...

Đừng buông tay nhé Cát iêu
Chúc Cát tuần mới thật nhiều niềm vui (~_~)

Lý Viễn Giao nói...

Mắt Đạo
Lời chuông
Buông !

vu song thu nói...

Nói buông mà chẳng thực bông
Nhân tình thế thái, tiếng chuông ban chiều...