Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

GIẬT MÌNH ĐÊM
Giật mình đêm nghe rét trở mình
như cây khô gẫy
nát bấy
mảng địa y mốc thếch rời cành.

Giật mình đêm nghe rét trở mình
vô thường rén tung chăn đắp gió
an nhiên nhen sao thổi lửa
Thong dong luân hồi khe khẽ cuốn rèm trăng.

Giật mình đêm nghe rét nghiến răng
nghe sông suối đớn đau quằn quại
nghe biển trời nát nhàu bải hoải
ngu muội tham tàn moi tận đáy lương tri.

Giật mình đêm loé sáng Vô vi
"cùng tắc biến"
chút cuối cùng hy vọng.

Hat Cat24/01/2016

Không có nhận xét nào :