Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI ( viết chả vì cái gì)
... Kẻ khóc người cười
Í a...
kẻ khóc người cười
Đây bầm gan ruột, đấy thời phởn phơ
Đục nước chỉ tổ béo cò
Đã  be ruộng cạn, lại mò ao sâu
Lộn nhào bãi bể, nương dâu.   
Đồng tiền xoay tít cuối đầu cuộc chơi...

... Kẻ khóc người cười
Í a...
kẻ khóc người cười.
Múa tay trong bị véo xôi cúng chùa
Cuộc cờ nay được,  mai thua
Nhờn môi, phưỡn bụng mấy phùa ... vẫn non
Vênh vang gác tía, lầu son
Lòng tham - tham thủng đáy trôn chửa đầy...
Chúng sinh chết sống mặc bay
Của chùa lộc gió, tiền mây tranh phần.

Bọ hung nào chả ăn phân
Con ruồi bẩn
 lệch đồng cân
Cũng ừ! 

Tìm đâu thấy bậc chân tu
Càng bôi trát, lại càng  dơ dáng đời! 

... Kẻ khóc người cười
Kệ thây
Í a...
Kẻ khóc người cười.

Ta về am cỏ mà chơi 
 Ú...Oà! 

Hat Cat 26/01/2016

1 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Ngoài HN rét lắm, Cát iêu giữ gìn sức khỏe nha
Chúc Cát iêu đón xuân mới ấm áp bình an (~_~)