Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

VÀI CÂU...
1---
Để anh ủ cho
chân em ấm dần trong bàn tay thô ấm
Thoáng mơ
quả thị thơm cô Tấm
 xa xăm...
Xa xăm.

*****

2--
rét căm căm
không một nhịp rung gió bấc
chuyển mùa
đêm
gặm nhấm
Cơn
Rùng mình.

Hat Cat 21/01/2015

1 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Hà Nội bắt đầu rét rồi, giữ gìn sức khỏe Cát iêu nhé (~_~)