Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

RÉT MÌNH ƠI!Rét mình ơi!
trống nửa chiếu chăn
 mười bốn trăng đắm chìm mây sũng nước
 tháng chạp đêm ù ù gió bấc
Rét rồi, mình ơi!

 Lầu gác cô liêu, lầu gác đơn côi
 mấy lần cửa gió vẫn lùa khe lạnh
Bốn bề mong manh, bốn bề hưu quạnh
Nỗi xa xăm rớt giọt rét buốt tê

 cóng khuya
Đợi vòng tay ấm.

Hat Cat 22/01/2016

Không có nhận xét nào :