Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

HỎIHỏi mùa, mùa trắng hoa lau
Hỏi tình, tình đã bạc màu quan san
Hỏi thuyền, thuyền đã sang ngang
Hỏi người, người biệt cung đàn tương tư. 
...
Úa xuân cuốn úa tàn thu
 Sót đông buốt giá bến bờ nhân gian...

Hat Cat Dieu Sinh  02/ 01/2015

Không có nhận xét nào :