Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

THỦ THỈ CÙNG ĐÊM


Lại gần, gần nữa, gần thêm
Ảo huyền đêm, bí hiểm đêm tội tình.
Co ro trăng lạnh ủ hình
Run run gió rắc lân tinh đốt đèn
Thoảng nghe sao rớt mé thềm
Ngỡ khuya ai nhặt đốm đêm ngoắc rào .

Cây xạc xào, lá xạc xào  
Vầng mây rấp kín nẻo vào Thiên thai
Rèm sương gió sập then cài
Lầu khuya nuốt tiếng thở dài nghẹn đêm.

Dãi dầu mưa xuống, nắng lên
Ngàn xa lưu nét muộn phiền cho ai
Vòng đêm ngắn, bóng đêm dài
Tàn canh khắc khoải ánh mai hững hờ...

Hat Cat 18/02/2016
Không có nhận xét nào :