Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

VỤN XUÂN
Vụn xuân giắt chùm hoa mộc
Lén thơm bốn nẻo ào huyền
Em hẹn Xuân này về lại
Là thôi. Giã phận thuyền quyên.

Đông ôm não nề trời đất
Bọt bèo Xuân quết mép rào...
Em sao về cùng tôi được
Thấp ngà ai chất ngất cao.

... Tôi nhặt tơ tình rơi vãi 
Vo ngang cả  bụi mây mù
Tinh ranh chim chiều hút gió
Quắp tình lót ổ trăng lu

Vụn Xuân còn chưa rơi hết
Dụm giành em gửi lại tôi
Ngấn mắt sầu dâng ly biệt
Tôi chìm đông lạnh.
Em ơi! ...

HatCat 06/01/2015

Không có nhận xét nào :