Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

SỢ MATrời đất dạo này bỗng sợ ma
Thánh thi lộn ngược chính hoá tà
Dạ xoa cười nhoẻn tung vàng ngọc
Quỷ sứ liếc nghiêng vãi rượu hoa
Nghếch mặt thuỗn mày phê tế tửu
Cong lưng vuốt bụng nuốt đô la
Đầu mày cuối mắt: chung chia nhé!
Trời đất thất kinh nên sợ ma.

Hat Cat
01/07/2016

Không có nhận xét nào :