Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

HÃY LẢM MÂY NHÉ, CÙNG TA!


Mình làm mây với ta không?!
Kiếp đời thôi hết long đong kiếp đời.


Tươi xanh mầm cỏ xanh tươi
Hồn non tơ lá, tâm ngời giọt sương.
Đục trong một cõi vô thường
Tránh xa, mình nhé! - nhiễu nhương cuộc người
Lâu mau rồi cũng... cũng rồi...
Thấp cao nấm đất góc trời mù xa.

Hãy làm mây nhé, cùng ta...
Nghe vượn hót, lắng chim ca tự lòng
Thảnh thơi ngắm cõi mênh mông
Lãng quên sau trước hư không mịt mờ.

Đớn đau xã tắc sơn hà
Thân bèo, phận bọt nỗi ta, niềm mình.

Nam mô chuông mõ kệ kinh
Nẻo chót cùng
Tựa an bình mà vui.

Cùng ta... lánh nhốn nháo đời
Cùng làm một ánh mây trôi.
Nhé mình!

Hat Cat
30/07/2016j

Không có nhận xét nào :