Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

TRÁCHKết quả hình ảnh cho chói chang
Mồ hôi rớt ướt mép hè

Bỏng sôi nắng rát búi tre đầu làng.Tội thân cơn gió nhỡ nhàng

Đã chẳng mát lại táp vàng ruộng dâu.


Hi heo tơ kén lứa đầu

Suốt long ...  tấm lụa hoa cau lỗi rồi.


Thế mà hẹn đứng, hẹn ngồi.

Bao giờ phượng đỏ nửa giời thì sang...


Mà nay chim đã ra ràng

Tằm bao lứa cuốn tổ vàng.
 Tịnh không.


Cháy lòng những nhớ cùng mong.

Đoán là cầu sập, đường vòng khó qua.


Lủi thủi bướm, lầm lụi hoa

Vu vơ câu chuyện làm quà. Rồi thôi.


Tức mình ém nắng lưng đồi

Nung sỏi đá để tặng ai.
Khi mà!...


Hat Cat

20/07/2016

Không có nhận xét nào :