Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

XÁC LÁ BÊN HÈ
Mong manh xác lá bên hè
Nghẹt ôm vầng nắng lặng về xa xanh
Lơi buông xưa cũ nhạt tênh
Sương mai chắt giọt neo cành đung đưa.
Mỏng dày ký ức gió mưa
Mặc ai đắt rẻ bán mua cõi người

Im lìm khép cuộc đơn côi 
Dòng trong thoát kiếp lở bồi bến sông.

Bên chiều
xác lá ai hong
Trút buồn đau dịu cõi lòng ưu tư.

HatCat
02:07/2016


Không có nhận xét nào :