Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

TÍT MÙLợi danh xoáy lộn nẻo chơi
Ngây ngô dở khóc dở cười một tôi.

Ngó đời - rõ chán mớ đời 
Vứt chèo khoả nước mà bơi ngược dòng.

Bùng nhùng dằng dịt bòng bong
Bủa vây tanh tưởi vòng vòng ma trơi.

Tít mù ... láo nháo cuộc người
Tôi vào bếp vớ que cời khoắng đêm.

Hat Cat
24/07/2016 

Không có nhận xét nào :