Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

SAU BÃO RỚTBão rớt trơ đêm với rữa tàn
Oằn đau rã rượi gió lang bang
Chập chờn bóng xám loang nhọ phố
Vờ vật cơn may lũa lá vàng.

Băm mủn, chém tơi những cánh rừng
Suối khô, khe cạn, núi trơ lưng
Lộn lèo lòng đất moi móc quặng
Biển chết rong rêu oải sóng lừng..

Vẫn chửa hả ư?
Cơn gian tham
Vét khoai, vơ lúa nhẵn quẹn làng
Sông đen kịt nước không tôm cá
Nương sắn, vườn cây hoang tan hoang.
...

 Mai mốt bão tan.
Trời lại quang
Muôn hồng ngàn tía thắm địa đàng
Ác tâm ác đức sa luyện ngục
Mãi mãi yên bình cõi nhân gian

Hat Cat
08/07/2016
.