Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

DÁM ĐÂUDám đâu gửi nhớ, nhận mong
Sẫm hoàng hôn cụm ráng lồng quanh quanh
Dám dâu lời yến, giọng oanh
Nhạt vàng bợt bạt tỉnh tinh lạc mùa.
Chút đời nhặt nhặt, thưa thưa
Chim trời thõng cánh lơ ngơ lạc bầy.

... Vụn tình tuột khỏi kẽ tay
Vụn đời vón cục bít dầy rây tơ
Tỉnh say kẻ ngóng, người chờ
Mộng mơ... 
Ai kết mộng mơ với mình.?!

Mây tầng kê gió cập kênh
Vớt  trăng đáy giếng
Tang tình
Mà chơi! ...Không có nhận xét nào :