Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

THÂN PHẬN ( không viết cho mình)
Cuộn mình vào thân phận đàn bà
Cong khô mo bẹ
Buốt dằm đâm cười nụ
Nghẹn sung chát cười hoa.
Bó mình trong thân phận đàn bà
Méo tròn lễ giáo
Trọn đạo
Rồi đời
Úa kiếp người
Dốc ngược đức tin.
Mắt không nhìn lên.
Mặt ngang úp đất ...
Manh áo chật.
Ních tháng ngày
Hão huyền co kéo bạc vôi!
Gió tán
Mây tơi
Nỗi đau ngược chiều vón cục
Tu thiền, quy Phật
Bỏ tham sân si
xa phù vân vinh nhục
ái ố bong.
Thân phận rách bươm.
Nỗi đau
cứ ngỡ đã quên
gió bấc về tê tái.
Nỗi đau cứa chiều bại hoại
Xót xa
Cay xè
Nước mắt máu giọt gianh.
Gẫy gập lưng mình
Nặng è thân phận.
Tối bưng
Nỗi già chầm chậm
Bủa vây.
Sáng tãi thềm đông, chiều rải hiên tây
Nhom nhem thân phận
tôi.
Nghẹt thở.


Không có nhận xét nào :