Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

XÂY LĂNG MỘ CÙNG CHỊ DÂU
Tựa vai ngồi cạnh chị dâu
-"Cho em xem: chỗ em đâu? Nào nào..."
Ruộng lầy thấp thấp, cao cao
" Tuỳ. 
Em muốn chỗ nảo nao
 cũng ừ."
"Em rằm
 thì chị mười tư
Ngắn dài... Sau trước ...  Dôi dư kiếp người..."

Em nhìn chị... Chị nhìn giời
Một trăm năm... Mấy đoạn đời cập kênh?!
Bạn bè từ thuở đầu xanh
Bông lau tóc... chị em mình... giờ đây.
Giá tê mưa bụi lay phay
 Một mai gió ấy mây này... rồi tan!...
Luân hồi tròn méo bàn hoàn
Sớm đông...
 Gốc rạ mùa tàn
 rối bung.

Loanh quanh sắc sắc - không không
Vô vi lạnh 
giữa cánh đồng
Hư vô. 

3 nhận xét :

NHAMY nói...

Loanh quanh sắc sắc - không không
Vô vi lạnh
giữa cánh đồng
Hư vô.

Bulukhin Nguyễn nói...

Không có chữ lăng mộ nào trong bài thơ
Lăng mộ chỉ là một thứ duy thức
Hay lăm.

vu song thu nói...

Em nhìn chị... Chị nhìn giời
Một trăm năm... Mấy đoạn đời cập kênh?!

Chị dâu em chồng đầy đặn trong thơ em...