Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

THÁP NGÀ




Tháp ngà lơ lửng ngàn mây
An  nhiên tôi với tháng ngày bao la.

Ngõ đông sót lại cành hoa
Khép đài trái kết bổng la trĩu mùa.
Rèm the che ngọn gió lùa
Tay tơ ai dệt nhặt thưa cuộc đời

Thiếu  năm, ngày lại dư dôi
Nắng đong mưa đếm nửa vời hanh heo
Tháp cao lọt mảnh trăng treo
Nghiêng nghiêng vách đá, sườn đèo vênh vênh 

Đất chông chênh, giời chông chênh
Thảnh thơi tôi,
tựa bóng mình phiêu du
Giời thiên thu, đất thiên thu
Phù vân tôi,
nẻo mịt mù gai chông.
Đất rỗng không, giời rỗng không
Tháp ngà tôi...
Mãi giữ lòng an nhiên!



4 nhận xét :

NHAMY nói...

Tháp ngà chốc chốc rỗng không
An nhiên tôi...
Mãi giữ lòng an nhiên!

NHU VAY LA TOT CHI YEU OI

Bulukhin Nguyễn nói...

Ba câu sau cùng có khí vị nhà Phật.
Giữ cái tâm tỉnh lặng trước chư hành vô thường chư pháp vô ngã

HẠT CAT nói...

http://4.bp.blogspot.com/-R2rOP4MiXTU/UVg29gFWFaI/AAAAAAAADJM/YCZZymkMMew/s400/hinh-nen-dong-hoa-hong-dep-nhat+(1).gif
ngày mới an lành... thây ra chắc em đi ngủ, Nhã My nhỉ?

HẠT CAT nói...

http://www.hophap.net/hp/pictures/chutieu.gif
Nam Mô A Đi Đà Phật!