Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Hoạ thơ CAO SƯ PHỤ -- ẢN DẬT & BỊNH


Cao Linh Tử
ẨN DẬT (mời họa)

CÀN qua gió bụi nhuộm thêm sầu
Áo rách vẫn còn KHẢM dạ châu
Ngược gió lỏi luồn mà chạy CẤN
Xa nơi CHẤN động để ngồi câu
Nuôi thân gạo TỐN ngày hai bữa
Dưỡng khí thân LY tháng một chầu
KHÔN dại thường lên voi xuống chó
Tôi ĐOÀI mạt kiếp được gì đâu ?

Cao Linh Tử
13/11/2014
----------------------------
CÕI ĐỜI


THIÊN hạ muôn năm vẫn muộn sầu
Dòng sông Du THUỶ trải bao châu
SƠN căn mấy độ trào con sóng
LÔI vũ dăm hồi bỏ cuộc câu
Cuồn cuộn PHONG ba xiêu hổ phục
Ào ào HOẢ diệu xém rồng chầu
ĐỊA đàng mưa móc nào ai thấy
Đầm TRẠCH sình lầy đến tận đâu?
Hạt Cát

THUYẾT NGŨ HÀNH
Người xưa lý THUYẾT giải cơn sầu
Tứ hải sánh cùng với NGŨ châu
Ngang dọc tung HÀNH cung tiễn đoạn
Tương sinh tương khắc MỘC cần câu
Vực sâu thác đổ tan cơn HỎA
Rừng thắm cây cao THỔ gục chầu
Xóa bỏ KIM ngân đời hạnh phúc
THỦY chung bền vững biết tìm đâu

KG
--------------------------------

GIỮ THÂN GÌN TIẾNG
Họa

KHẢM dạ làm trai mấy ý châu
"Đông, ĐOÀI ...yên tịnh" ** vén mây sầu
Ô sa lấn CẤN mòn danh tiếng
Áo gấm TỐN hao uổng bữa chầu
Đầu gối anh hùng LY phủ phục
Lương tâm kẻ sĩ KHÔN van cầu
Thói CÀN quan lại xa dòng máu
Phấn CHẤN tìm đường chẳng nhiễm đâu
14.11.14Tú Xuân 
**: Làm trai cho đáng nên trai
Xuống Đông, Đông tịnh lên Đoài, Đoài yên
(ca dao)
-----------------------------------
ẨN DẬT
Tìm nơi THẠCH động để quên sầu
Điền THỔ xa lìa chẳng nhỏ châu
Chối bỏ KIM ngân và tước vị
Bạn cùng thảo MỘC với cành câu
Tâm hòa tiếng TRÚC xa luồn cúi
Thân cởi BÀO nhung khỏi chực chầu
Mặc kẻ TI toe mình chức trọng
CÁCH này đã chọn chẳng lùi đâu

Hoài Niệm


----------------------------------------


BÁT QUÁI LUNG TUNG ĐỒ TRẬN
Thành vỡ kiền vây tướng soái sầu
Sĩ phu tâm khảm xuất tinh châu
Tượng bài cấn tốt chờ dăm lịnh,
Xa giá chấn binh xuất mấy câu
Pháo thủ tốn khiêm thiên thủy kiện
Mã đề ly tán địa lôi chầu
Phủ công phát hỏa khôn truân chạy
Thổ mộc mai kim đoái biết đâu!

(Sixkachur)
--------------------------------


BÁT TIÊN

LÝ THIẾT QUÀI tu giải cảnh sầu

HÀ TIÊN CÔ quyết lánh dòng châu 
LỮ ĐỒNG TÂN quán danh cơn mộng
TÀO QUỐC CỰU xem lợi bóng câu
TRƯƠNG QUẢ LÃO tài lừa giấy cỡi
HỚN CHUNG LY bỏ mũ hia chầu
HÀN TƯƠNG TỬ xuất trần tìm đạo
LAM THỂ HÒA tiên tục rõ đâu

Nha Trang,16.11.2014

Võ Sĩ Quý
-------------------------------------


BÁT PHÁP

ÂM suy người mệt dạ âu sầu
DƯƠNG thịnh mắt ngời lóng lánh châu
NHIỆT vượng dáng trông như hộ pháp
HÀN dư hình ngó giống cần câu
BIỂU khinh da dẻ hơi nhăn lạnh
LÝ trọng ruột gan hệt trống chầu
HƯ tổn thì phải dùng phép dưỡng
THỰC tà mà bổ … chạy về đâu?!

Hat Cat 15/11/2014

-------------------------------CHIA SẺ VỚI BẠN
(Bát Chánh Đạo)

Khổ vọng hằng thâm tất KIẾN sầu
TƯ DUY ái lạc liễu đai châu
Tình kia khó diễn kho ngôn NGỮ
NGHIỆP nọ khôn ngừa bóng vó câu
Cam chịu thiệt thòi thiên MẠNG thọ
Thường ngheTINH TẤN Phật tâm chầu
Nặng lòng hoài NIỆM cầu an lạc
Ổn ĐỊNH hồng nhan chẳng dễ đâu !

Cao Linh Tử
16/11/2014

--------------------------------Hoài Niệm Nguyễn00:20 Ngày 17 tháng 11 năm 2014
CHỮ ĐỨC THỜI NAY

Dù thiếu chữ CÔNG cũng chẳng sầu
DUNG nhan giờ sánh tựa trân châu
NGÔN từ lơi lả tha hồ dụ
Tiết HẠNH nhàu nhìa thỏa sức câu
HIẾU nọ quăng liền sau mấy cữ
ĐỄ kia vứt vội cuối vài chầu
"TRUNG quân ái quốc" xa vời quá
TÍN nghĩa - đi tìm biết ở đâu?

Đúng ra phải là HIẾU ĐỄ TRUNG TÍN LỄ NGHĨA LIÊM SỈ nhưng như vậy "không công bằng" với phụ nữ nên cho Muội chen nửa nọ nửa kia nha Huynh. Hi hi
***************************************************************************************************Bài 2 BNH !

Bỗng dưng bị sốt lại ho hen
Giấc ngủ lơ mơ mắt đổ ghèn
Buổi tối ngồi ngay khua lốc cốc
Sáng ngày nằm mẹp hết leng keng
Thuốc nam bắt mạch nhiều thang thí
Bếp lửa canh nồi mấy chén quen
Ví thử hư linh chầu cụ tổ
Vui cười cái mạng rách teng beng !


Cao Linh Tử28/11/2014

Chác là...BENG! 

Tại gió đổi mùa nén suyễn hen
Kèm nhèm mắt mũi dính đầy ghèn
Run run đôi đũa rơi bàn : cạch
Lẩy bẩy cái thìa chạm đĩa : keng
Giải cảm vài viên trông lạ lạ 
Trị ho một nắm ngó quen quen
Chữa đi trị lai mà không khỏi
Thì cái thân già chắc sẽ beng.

Hat Cat 28/11/2014
**********************************

2 nhận xét :

Hoài Niệm Nguyễn nói...

THEO HUYNH PHÁT HEN
Mải đuổi theo huynh đến phát hen
Bụi giăng mắt muội phủ toàn ghèn
Đầu va cột điện răng kêu cốp
Xe ngả lề đường ốc rớt keng
Lẩm bẩm cây này đâu có lạ
Lầm bầm đoạn đó rõ ràng quen
Vì ai nên nỗi lăn lông lốc
Mặt mũi thâm bầm áo rách beng

Thấy chị họa với Cao huynh hay nên em cũng góp vài câu.

BẠCH DƯƠNG nói...

Toàn cao thủ thơ hay
Em sang chỉ dám vỗ tay chúc mừng

Chúc Cát iêu chiều thứ bảy thong dong (~_~)