Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

THÔI MÀ  Thôi mà ... em có dám đâu
Mũ ni đã bịt kín đầu kín tai
Kệ nắng sớm, mặc mưa mai
Yên thân 
phận cỏ mọc ngoài rệ đê
Không buôn dưa chuột, dưa lê
Không nhìn, không nói, không nghe...

 Cho lành
Biết mình tre bụi, mảnh sành
Hẩm hiu rế rách, chiếu manh bờ rào.


Ngoái nhìn ngọn cỏ vẫn cao
Thân ong, kiếp kiến... kêu sao thấu giời
Dân đen ăn đứng, làm ngồi
Lỡ chân sảy miệng...
Rồi đời một khi!


Thôi mà... Em có biết gì
Vu vơ một chút cà kê...
Vợi buồn!


1 nhận xét :

TRẦN MINH LÊ nói...

Thăm chị -chúc chị chủ nhật bình an -luôn khỏe mạnh chị nhé