Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

VÀI CÂU PHỐ HIẾN

ĐỀN MẪUSụt sùi Đền Mẫu rơi mưa
Rễ si trắng ngọn bấc lùa mây đen
Đội mưa khoác rét vào đền
Thấy xa cũ nặng oan khiên bao đời.

-----////-----
CHÙA CHUÔNG

Chùa Chuông oản đứng xôi ngồi
Đưa vong hồn đến chân trời an nhiên.

Tểnh tênh dừng bước sân Thiền
Hạt mưa trong tảy ưu phiền lòng tôi!


Không có nhận xét nào :