Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Thơ Ngô Bảo Đài _ NAM MÔ A DI ĐÀ...
Thu vàng giấu sc đâu?
Sao lng l không nói
Thu tình đằm nông sâu?
Người ơi! Xin ch hỏi

Chỉ biết men thu say

Sắc - Không bung rường mối.
Chỉ biết rượu thu nồng
Sân Thiền mây rẽ lối.

Phật độ bước chân ai

Cỏ hoa xanh mướt mát
Trời sao Mai ánh ngời
Lấp lánh sương vẹn giọt.

Gió ấm lọt gác chuông

Ngân nga Kinh Bát nhã
Nắng hồng nghé tam quan
Lốc cốc khua mõ cá...

Nạm mô A Di Đà

Tan lạnh lùng băng giá! 1 nhận xét :

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://i1328.photobucket.com/albums/w525/tuoinguyen/rain-gif-67_zps9d3293f8.gif?t=1380298292