Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

DẶN DÒ


Hình ảnh có liên quan

( Lời thưa
Người gần... nào có ai gần
Người xa... Đáy nước gương trăng tan rồi.
Xôi xa vóng vót đôi lời
Dặn vu vơ...
với một người vu vơ...)

**************
Xa mặt xin chớ cách lòng
Xin đừng vin quất, trẩy bòng, nhé ai!
Tơ trời trót gút thành đôi
Cũng đừng nói đứng, cười ngồi đẩu đâu.

Trầu thơm đã đượm hương cau
Vừa vôi bện thắm môi nhau, nhỉ tình!?

Mây non là sát mái đình
Sương già căng giọt rớt vành giếng thơi.

Sông sâu hun hút dòng xuôi
Sóng ì oạp mạn thuyền trôi lặng lờ.


Trăng vàng mơ.
Sao vàng mơ.
Dòng Ngân
Ô Thước
nín chờ
mùa Ngâu! ...

HatCat 13/05/2015

Không có nhận xét nào :