Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

NHỚừ thì nhớ đến nôn nao
Vẫn âm thầm dấu nhớ vào thẳm sâu
bếp tàn, ngọn khói về đâu?
Tường mây sập nửa, nhịp cầu chia hai.

Nhớ ai ! Nhớ lắm ai ơi!
Chiều hun hút, đêm rã rời rét đông
Lăn tăn quẩn nhớ, cuộn mong
Run run lòng cố nhủ lòng
- là thôi..!

Thì thôi... Trót đã trót rồi.
Ngoài hiên xiên chéo vạch vôi còn hằn.

... Dẫu vành vạnh bóng trăm rằm
Mà xa xót cuộc trăm năm hẹn thề.


Hat Cat
31/10/2016

Không có nhận xét nào :