Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

CHO MỘT BÌNH YÊN
thả mình vào chốn không mình
sớm hoàng hôn, tối bình minh...
mặc dầu
ngàn quá vãng, vạn xưa sau
cõi vô thường thoáng bóng câu cuộc người.


Hat Cat Diệu Sinh
02/11/2016

Không có nhận xét nào :