Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

VUA, CHÚA...nào...!

Kết quả hình ảnh cho họ bầu cử


( nghe tin họ bầu tổng thống! )

Vua thua chúa thắng. Thế thôi
Với muôn dân: chỉ cần đời ấm no
Bỗng dưng lòng cộm nỗi lo
Hình như sắp có loạn to.
Lạy trời!

Thôi! Nhắm mắt bịt tai thôi...!..

Hat Cat Diệu Sinh
09/11/2016

Không có nhận xét nào :