Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

LỤC TÌM
Ta lục tìm ta sau lưng đêm
Thoáng như trai ngọc, thoáng bùn đen.

Quờ tay. Tay buốt tê gió lạnh
Rén áo. Áo manh rớt bậc thềm.


Hat Cat 17/11/2016

Không có nhận xét nào :