Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

THUYỀN BÁT NHÃ TA ĐI


Tranh Đặng Hải


( tặng các bạn trẻ xa & gần của tôi )

Êm đềm sông
Thuyền Bát Nhã sang bờ bên ấy
rì rào lau sậy
đáy nước trăng tan.

Ta
gánh sông ngược ngàn
gánh suối khe xuôi bể.
Già nua ta lại về thơ bé
Bánh xe luân hồi vô định khẽ khàng quay.

... Chợt sấm rền và chợt mưa bay
Chợt đất trập trùng, chợt trời thăm thẳm
Thuyền Bát nhã trôi trong tĩnh lặng
cùng ta
cùng vạn kiếp không ta

Sao băng mép trời xa
Hạt sáng rơi chốn lạ
Ta đi
Đêm sập cửa.

Thuyền Bát Nhã bồng bềnh cõi nhớ
ta đi...

Hat Cat
20/11/2016

Không có nhận xét nào :