Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

TRÔI

Kết quả hình ảnh cho trôi qua


Cứ trôi về vô định
sắc không
như dòng sông
làm lụi tháng ngày về biển.

Đến và đi / đi và đến
Trong xanh lẫn bụi lầm
Âm thầm
Nước cứ nước trong / Trong vắt.
Bùn đất mãi bùn đất.
mãi rác rến lấm lem.

Tiền và tâm - Tâm và tiền
Cao thấp bởi ánh nhìn cao thấp.

Thoáng đời chật vật
thoả chí mình
tự tại hỗn mang.

Trôi
Trôi... từ vô định hồng hoang
về
Hồng hoang vô định...

Hat Cat
31/10/2016

Không có nhận xét nào :