Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

RÉT


Hình ảnh có liên quan

Rét này... Ai sưởi đêm 
đây? 
Ai ủ lá, ai ấp cây hả người?

Ù ù. Gió bấc ngặt c
ười 
Căm căm tê đât buốt giời. Co ro

Choàng đêm. Vạc húng hắng ho
Giật mình. Gà bỗng lần mò bươi đông.

...Lồng cồng mây xoã xơ bông
Vùi than đống rấm thổi hồng đốm sao.

Hat Cát 
Đêm rét 29/11/2016

Không có nhận xét nào :