Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Vui : LẠM BÀN về KHÁI NIỆM & TƯ DUY


Kết quả hình ảnh cho bàn luận
Góc bể gần, chân trời cũng gần
Mà mép sân lại xa lơ lắc
Dây buộc chả chặt, thừng buộc chả chặt
Tiền mỏng tang là nút lạt vô song.

Có ghế luôn đúng và chân trắng thì không
phát xét là quyền phường khoét láo
Khái niệm lộn tu / Tư duy láo nháo
thẳng ngay hoá tội đồ
thật thà được gán mác ngu ngơ
tử tế nhất lọat thành cám hấp.
trộm cắp kết bè... ngang nhiên trong sạch.
tham quan cùng cánh... Nuốt trôi / quẹt mỏ là xong

Dự án chết yểu. Nợ công chất chồng
Ăn có nói không... voi chui lỗ nẻ
Chung chia đút túi là tươm.
Hư hỏng, dở dang. Thây kệ!

Khái niệm cá sấu / Tư duy thú hoang
Dư luận bị ngứt đầu vặn cổ
đúng sai giả thật... Thảy vô tội vạ
Vốn lãi bét nhè... Nơi nơi đều lỗ.

Khái niệm lọc lừa / Tư duy vô bổ
Môi sinh ô nhiễm.
Lương tâm lộn sòng
Lòng tin cạn kiệt.
Thảy đều suy vong.

Chỉ
Chỉ có
Chỉ có Tiền bất tử.


HạtCat 05/11/2016

Không có nhận xét nào :