Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

NHẶT CHIỀU ĐÔNG NẮNGHình ảnh có liên quan

(Cat em tặng chi Kim Oanh Vuong đọc cho khỏi buồn ạ)Nhặt chiều đông nắng hong phơi
Chợt như tôi gặp lại tôi ngày nào
Nghé hoa đỏ khé hàng rào
Ngước mây những ước cùng ao gió trời.
Ai xuyến xao, ai bồi hồi?
Ai mơ gặp lai ai thời xôi xa?

Nhặt chiều đông vạt nắng sa
Lật hoàng hôn tãi trăng ngà đợi khuya
Le te đêm đón ai về
Cồn cào tôi những đắm mê ngọt ngào.

Một vì sao, vạn vì sao

Ai đem nắng bột rắc vào mắt đêm?!

HatCat
28/11/2016

Không có nhận xét nào :