Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

ĐÙA ĐÔNG

Hình ảnh có liên quan

Em cuộn gió gối đầu
Đầu 
giá buốt
Em xoe rét ngang, em vo rét dọc
Rét cóng
 bàn tay.

Em xe cúi mây
Kéo sợi đan thương dệt nhớ
Đông hớn hở
Khêu hơi ấm lùng quanh

Hat Cat
26/11/2016


Không có nhận xét nào :