Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

CHÀO ĐÔNG
Chào đông. Chào rét buốt giời
Cồn cào trăm mối, bời bời muôn lo.
Sông ứ nghẹn, suối ngác ngơ
Mây tung toé, gió bơ phờ quặn đau.

Thắt lòng nén lại muộn sầu
Nhen le lói chút mai sau trông chờ...

Chào đông. Chào ướt rượt mưa...! ...

Hat Cat Diệu Sinh
09/11/2016

Không có nhận xét nào :